վաճառք - բիզնես 400 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 000 000 €