վաճառք - հողատարածք 4789 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

360 000 €