վաճառք - հողատարածք 3750 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

280 000 €