վաճառք - հողատարածք 3750 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

165 000 €