վաճառք - հողատարածք 7000 m² Ատտիկայում

1 400 000 €

800 000 €