վաճառք - հողատարածք 7000 m² Ատտիկայում

1 000 000 €

685 000 €