վաճառք - հողատարածք 4850 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

90 000 €

75 000 €