վաճառք - հողատարածք 16728 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

700 000 €