վաճառք - հողատարածք 2250 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

65 000 €