վաճառք - հողատարածք 12150 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 100 000 €