վաճառք - հողատարածք 4400 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

230 000 €