վաճառք - հողատարածք 8000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

250 000 €