վաճառք - հողատարածք 2400 m² Կորֆու կղզում

230 000 €

165 000 €