վաճառք - հողատարածք 2000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

230 000 €