վաճառք - հողատարածք 3780 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

294 000 €