վաճառք - բիզնես 550 m² Ատտիկայում

950 000 €

540 000 €