վաճառք - հողատարածք 7700 m² Ատտիկայում

950 000 €

570 000 €