վաճառք - հողատարածք 65025 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

հարցման հիման վրա