վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

4 000 000 €