վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

5 500 000 €