վաճառք - հողատարածք Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

5 800 000 €