վաճառք - հողատարածք 6915 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

100 000 €