վաճառք - հողատարածք 16500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

450 000 €