վաճառք - հողատարածք 500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

80 000 €