վաճառք - հողատարածք 340 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

180 000 €