վաճառք - հողատարածք 302 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

96 000 €

80 000 €