վաճառք - հողատարածք 2500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

80 000 €