վաճառք - հողատարածք 5000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

131 500 €