վաճառք - հողատարածք 2654 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

250 000 €

220 000 €