վաճառք - հողատարածք 7230 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

1 350 000 €