վաճառք - հողատարածք 4589 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

270 000 €

215 000 €