վաճառք - հողատարածք 37500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

370 000 €