վաճառք - հողատարածք 37500 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

150 000 €