վաճառք - հողատարածք 3150 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

225 000 €

150 000 €