վաճառք - հողատարածք 3391 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

300 000 €