վաճառք - հողատարածք 4023 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

240 000 €

189 000 €