վաճառք - հողատարածք 4070 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

280 000 €

250 000 €