վաճառք - հողատարածք 5066 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

165 000 €

125 000 €