վաճառք - հողատարածք 13828 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

230 000 €

125 000 €