վաճառք - հողատարածք 700 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

200 000 €