վաճառք - հողատարածք 700 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

150 000 €