վաճառք - հողատարածք 700 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

267 000 €