վաճառք - հողատարածք 1000 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

240 000 €