վաճառք - հողատարածք 17643 m² Խալկիդիկի-Սիթոնիայում

700 000 €